Profil ústavu / Projekt Sdílení zkušeností visegrádských zemí s vyhýbáním se daňových povinností

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Projekt Sdílení zkušeností visegrádských zemí s vyhýbáním se daňových povinností

Popis projektu:
Cílem projektu je sdílet zkušenosti s vyhýbáním se daňovým povinnostem ve visegrádských zemích s akademickými pracovníky a daňovými správci ze Srbska.
Zkoumání otázky vyhýbání se daňovým povinnostem umožňuje odhalit přenesení daňového zatížení, které může souviset s organizovaným zločinem a podvody. Cílem projektu je sdílet zkušenosti s vyhýbáním se daňovým povinnostem ve visegrádských zemích s akademickými pracovníky a daňovými správci ze Srbska. Partneři z České republiky, Polska, Maďarska a Srbska představí zkušenosti s vyhýbáním se daňovým povinnostem na základě metodiky připravené slovenským partnerem. Partneři zveřejní osvědčené postupy v oblasti vyhýbání se daňovým povinnostem v zemích V4 + Srbsko. Příspěvky představí směr úprav právních a daňových předpisů a vliv vyhýbání se daňovým povinnostem na politiku sociální odpovědnosti.
Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.
Aktualizace informací o první události v Bělehradě (Srbsko)
První akce v rámci našeho projektu IVF se bude konat v pátek 4. 12. 2020. Harmonogram této akce je k dispozici na odkazu: Agenda 2020 | FINIZ - Mezinárodní vědecká konference (singidunum.ac.rs) Akce bude probíhat online. Odkaz na relaci: http: //finiz.singidunum.ac.rs/en/join-the-online-conference/. Sekce C a Sekce H se týkají naší události. Doporučuji vám zúčastnit se plenárního zasedání a dalších paralelních zasedání. 

Aktuálně:
Publikace, výstup projektu k pročtení na tomto odkazu: https://drive.google.com/file/d/1h0Duf8xxRTdOL15fZSeVLHQMfebWwbnN/view?usp=sharing

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe

https://www.researchgate.net/publication/358118387_Tax_Avoidance_Accounting_and_Financial_Reporting_The_Perspective_of_the_Visegrad_Group_Countries_and_Serbia
Informace o semináři online workshop Wro2021 - 11.6.2021 - plakát zde
První seminář  FINIZ 2020 se koná v Srbsku, Belgrade 4. prosince 2020. 

Aktuální informace: ONLINE Konference 3.12.2021   Link k přehlášení zde 

Doba trvání: 1/10/2020 - 31/3/2022
Partneři: