Profil ústavu / Projekt Sdílení zkušeností visegrádských zemí s vyhýbáním se daňových povinností

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Projekt Sdílení zkušeností visegrádských zemí s vyhýbáním se daňových povinností

Popis projektu:
Cílem projektu je sdílet zkušenosti s vyhýbáním se daňovým povinnostem ve visegrádských zemích s akademickými pracovníky a daňovými správci ze Srbska.
Zkoumání otázky vyhýbání se daňovým povinnostem umožňuje odhalit přenesení daňového zatížení, které může souviset s organizovaným zločinem a podvody. Cílem projektu je sdílet zkušenosti s vyhýbáním se daňovým povinnostem ve visegrádských zemích s akademickými pracovníky a daňovými správci ze Srbska. Partneři z České republiky, Polska, Maďarska a Srbska představí zkušenosti s vyhýbáním se daňovým povinnostem na základě metodiky připravené slovenským partnerem. Partneři zveřejní osvědčené postupy v oblasti vyhýbání se daňovým povinnostem v zemích V4 + Srbsko. Příspěvky představí směr úprav právních a daňových předpisů a vliv vyhýbání se daňovým povinnostem na politiku sociální odpovědnosti.
Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.
Aktualizace informací o první události v Bělehradě (Srbsko)
První akce v rámci našeho projektu IVF se bude konat v pátek 4. 12. 2020. Harmonogram této akce je k dispozici na odkazu: Agenda 2020 | FINIZ - Mezinárodní vědecká konference (singidunum.ac.rs) Akce bude probíhat online. Odkaz na relaci: http: //finiz.singidunum.ac.rs/en/join-the-online-conference/. Sekce C a Sekce H se týkají naší události. Doporučuji vám zúčastnit se plenárního zasedání a dalších paralelních zasedání. 
Informace o semináři online workshop Wro2021 - 11.6.2021 - plakát zde
První seminář  FINIZ 2020 se koná v Srbsku, Belgrade 4. prosince 2020. 
Doba trvání: 1/10/2020 - 31/3/2022
Partneři: