Profil ústavu / Obor Účetnictví a daně

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Obor Účetnictví a daně

také na Facebooku, Twitter stránce a skupine v Linkedin  se dozvíte více o tomto oboru či akcích organizovaných členy Ústav účetnictví a  daní

 

Oborová komise magisterského navazujícího studijního programu (N-HPS-UAD Účetnictví a daně)
Předsedkyně
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Členové orgánu
doc. Ing. Petr David, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.