Profil ústavu / Obor Účetnictví a daně

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Obor Účetnictví a daně

 Informace o tomto oboru najdete  na uad.pef.mendelu.cz,  

také na Facebooku, Twitter stránce a skupine v Linkedin  se dozvíte více o tomto oboru či akcích organizovaných členy Ústav účetnictví a  daní

 

Odkaz na přihlášky do studia tohoto oboru se zahájením v září 2016 a podmínky pro přijetí zde budou brzy uveřejněny.