Profil ústavu / Materiály pro studenty (ke státním zkouškám apod.)

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Materiály pro studenty (ke státním zkouškám apod.)

Materiály jsou dostupné na dokumentovém serveru ústavu, nutno se přihlásit svým přihlašovacím jménem a heslem z UISu.

https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=52996;on=0