Profil ústavu / Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Závěrečné práce

Diplomové práce

Andrlík Břetislav,

Ing., Ph.D.

Role environmentálních prvků v konstrukci silniční daně 

Majetkové daně a konstrukce hodnotového základu daně 

Měření administrativních nákladů daňového systému  Fiskální decentralismus jako nástroj ovlivnění fiskálního příjmu municipality  Volné téma dle výběru

Bohušová Hana, doc. Ing., Ph.D.    

Aplikace IFRS 15 Vykazování výnosů v praxi stavebních podniků
Aplikace IFRS 15 Vykazování výnosů v praxi telekomunikačních společností
Alokace společných nákladů na základě dílčích činností v podniku s heterogenní výrobou

Aplikace ABC v bankovnictví Aplikace ABC v pojišťovnictví
Vliv použitého způsobu alokace společných nákladů na ocenění zásob vlastní výroby

David Petr, doc. Ing., Ph.D.

Daňová problematika dědictví a darování
Efektivní sazba daně z příjmů fyzických osob
Funkčnost zahrnutí odvodů zaměstnavatele do základu daně zaměstnance
Daňová progresivita
Dopady změn sazeb DPH
Environmentální prvky zdaňování vozidel
Zdaňování sportovců - obsazeno

Nerudová Danuše, doc. Ing., Ph.D.

Daň z finančních transakcí jako možný nový zdroj rozpočtu EU
Daňové plánování v mezinárodním kontextu
Společný konsolidovaný základ daně - alternativa pro společnosti v EU Udržitelnost daňového systému

Otavová Milena, Ing., Ph.D.

Zaměstnanecké benefity - obsazeno
Zdaňování nestátních neziskových subjektů v rámci zemí V4

Grásgruber Miloš, Ing., Ph.D.

Faktory ovlivňující daňové příjmy obcí - obsazeno

Uplatňování daně z přidané hodnoty u neziskových subjektů

Ptáčková Mísařová Petra, Ing., Ph.D.

Environmentální účetnictví
Daňové aspekty přeměň obchodních korporací
Semerád Pavel, Ing., Ph.D.

Celní správa - libovolné téma na problematiku daňových podvodů a možností jejich eliminace

Možnosti zavedení chorvatského modelu evidence maloobchodních prodejů v podmínkách České republiky Slovenský model boje s daňovými podvody u DPH a jeho možnosti využití v podmínkách České republiky

Vliv vybraného zákonného opatření na výběr s ním související daně

Bakalářské práce

Andrlík Břetislav, Ing., Ph.D.

Role environmentálních prvků v konstrukci silniční daně
Majetkové daně a konstrukce hodnotového základu daně
Měření administrativních nákladů daňového systému
Fiskální decentralismus jako nástroj ovlivnění fiskálního příjmu municipality

David Petr, doc. Ing, Ph.D.

Daňová problematika dědictví a darování 
Efektivní sazba daně z příjmů fyzických osob
Funkčnost zahrnutí odvodů zaměstnavatele do základu daně zaměstnance
Daňová progresivita
Dopady změn sazeb DPH
Environmentální prvky zdaňování vozidel 
Zdaňování sportovců - obsazeno

Formanová Lucie, Ing.

volba tématu záleží na vzájemné domluvě se studentem

Gláserová Jana, Ing.,Dr.

Oceňování a účetní zachycení zásob v oblasti rostlinné výroby

Grásgruber Miloš, Ing., Ph.D.

Hodnocení programů pro vedení daňové evidence - obsazeno

Ptáčková Mísařová Petra, Ing., Ph.D

Elektronizace daňové správy a hodnocení její efektivity - obsazeno

Semerád Pavel, Ing., Ph.D.

Uplatňování DPH u dodání pozemků v roce 2014 (obsazeno)

Solilová Veronika,

Ing., Ph.D.

Účetní závěrka sestavená dle českých účetních standardů a IFRS - obsazeno
Rozdílné uplatňování výdajů v případě podnikajících fyzických osob a jejich dopad na stanovení základu daně - obsazeno
Problematika daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 1.2014 - obsazeno
Komparační analýza trhu s emisními povolenkami v Evropské unii a Austrálii - obsazeno
Emission Allowances Trading System and Carbon Tax in the Visegrad Group Countries - obsazeno
Dopady emisního zdanění na státní rozpočet České republiky - obsazeno

Svoboda Patrik, doc. Ing., Ph.D.

Vybrané účetní a daňové problémy subjektu podnikajícího v cestovním ruchu
Leases in a chosen company - obsazeno