Profil ústavu / Zaměstnanci ústavu

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Vedoucí ústavu

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 343
BA39N3095 (Q3.95)
danuse.nerudova@mendelu.cz

Sekretářka ústavu

Zaměstnanci ústavu

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 345
BA39N3088 (Q3.88)
bretislav.andrlik@mendelu.cz

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 305
BA39N3093 (Q3.93)
hana.bohusova@mendelu.cz

doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 346
BA39N3088 (Q3.88)
petr.david@mendelu.cz

Marian Dobranschi, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník Postdoktorand - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 338
BA39N3067 (Q3.67)
marian.dobranschi@mendelu.cz

Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Technický pracovník pro výuku - Ústav informatiky (PEF)
+420 545 132 818
BA39N2063 (Q2.63)
oldrich.faldik@mendelu.cz

Dr. Ing. Jana Gláserová
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 344
BA39N3087 (Q3.87)
jana.glaserova@mendelu.cz

Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 351
BA39N3091 (Q3.91)
milos.grasgruber@mendelu.cz

Ing. Miluše Korbelová
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - Ústav účetnictví a daní (PEF)
miluse.korbelova@mendelu.cz

Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Technická pracovnice pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 337
BA39N3087 (Q3.87)
katerina.krchniva@mendelu.cz

Ing. Adam Lisický
Technický pracovník pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF)
BA39N3069 (Q3.69)
adam.lisicky@mendelu.cz

Martina Maňáková
Organizačně-technická pracovnice - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 303
BA39N3094 (Q3.94)
martina.manakova@mendelu.cz

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 343
BA39N3095 (Q3.95)
danuse.nerudova@mendelu.cz

Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 304
BA39N3068 (Q3.68)
milena.otavova@mendelu.cz

Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Technická pracovnice pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 342
BA39N3086 (Q3.86)
petra.misarova@mendelu.cz

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 335
BA39N3067 (Q3.67)
pavel.semerad@mendelu.cz

Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 349
BA39N3090 (Q3.90)
veronika.solilova@mendelu.cz

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 352
BA39N3092 (Q3.92)
patrik.svoboda@mendelu.cz

Externisté ústavu

Ing. Vladimír Bobek
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Mendelova univerzita v Brně
+420 545 132 336
BA39N3069 (Q3.69)
qqbobek@node.mendelu.cz

Univ.-Prof. Dr. Daniel Deák
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
qqdeak@node.mendelu.cz

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
+420 545 132 341
xsobotk0@node.mendelu.cz

Matthias Firgo
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
qqfirgo@node.mendelu.cz

Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 351
BA39N3091 (Q3.91)
milos.grasgruber@mendelu.cz

Ing. Eva Havířová
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
qqhaviro@node.mendelu.cz

Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
jaros@node.mendelu.cz

Ing. Hana Meitnerová
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
xmeitner@node.mendelu.cz

Joao Félix Nogueira
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
qqnoguei@node.mendelu.cz

Ing. Kamila Nováková, Ph.D.
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Mendelova univerzita v Brně
+420 545 132 341
xruzic11@node.mendelu.cz

Ing. Igor Pantůček
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
+420 545 132 339
BA39N3069 (Q3.69)
pantucek@node.mendelu.cz

Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Technická pracovnice pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav účetnictví a daní (PEF)
+420 545 132 342
BA39N3086 (Q3.86)
petra.misarova@mendelu.cz

Ing. Blanka Sítařová
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
sitarova@node.mendelu.cz

Ing. Hana Švecová
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
qqsveco3@node.mendelu.cz

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Mendelova univerzita v Brně
qqtruba1@node.mendelu.cz

Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Externí učitel - Ústav účetnictví a daní
valouch@node.mendelu.cz

JUDr. Naděžda Vrbková
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
nvrbkova@node.mendelu.cz

Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Externí učitelka - Ústav účetnictví a daní
xvrtalov@node.mendelu.cz